Sihtotstarbe muutmise luba

Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks loa väljastamine muinsuskaitsealal ja kinnistul, millel paikneb arheoloogiamälestis.

Maatükkidele määrab või muudab sihtostarvet linnavalitsus. Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate maatükkide sihtotstarvete muutmiseks peab oma kooskõlastuse andma ka Muinsuskaitseamet, kelle halduspartneriks Tallinna linnas on linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond.

Hoonete sihtotstarvet saab muuta kasutusteatise või -loa alusel läbi ehitisregistri.

 

 

 • Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmise loa taotlemiseks ilma detailplaneeringut koostamata tuleb esitada muinsuskaitse osakonnale kirjalik motiveeritud avaldus vabas vormis.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad