Sihtotstarbe muutmise luba

Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks loa väljastamine muinsuskaitsealal ja kinnistul, millel paikneb arheoloogiamälestis.

 • Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmise loa taotlemiseks ilma detailplaneeringut koostamata tuleb esitada muinsuskaitse osakonnale kirjalik motiveeritud avaldus vabas vormis.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmise loa taotlemiseks ilma detailplaneeringut koostamata tuleb esitada Kultuuriväärtuste Ametile kirjalik motiveeritud avaldus vabas vormis.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada allkirjastatud avaldus aadressil Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Raekoja plats 12, 10146 Tallinn

  Tulemus

 • Osutajad   Osutamiskohad