Nõusolek hoonestusõiguse võõrandamiseks ja/või koormamiseks asjaõigusega

Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja/või koormamiseks asjaõigusega on vaja kinnisasja omaniku nõusolekut.

Nõusoleku andmise otsustab hoonestaja taotluse alusel Tallinna Linnavaraamet.

 • Millest alustada

  Nõusoleku saamiseks esita taotlus, mille vormi leiad siit 

  Üldteave telefonil 640 4500

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta taotlus.

  Kuhu avaldus esitada

  Digiallkirjastatud taotlus ja lisadokumendid saada e-posti aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee.

  Tulemus

  Taotlus võetakse töösse ja Teiega võetakse ühendust.

  Haldusakt edastatakse elektrooniliselt taotlejale. Taotleja broneerib notariaalse lepingu sõlmimiseks aja notaribüroos ja kooskõlastab selle linnavaraametiga. Linnavaraameti esindaja osaleb tehingus.

  Kui taotlus jäetakse rahuldamata, teavitab linnavaraamet selle põhjustest taotlejat kirjalikult.

  Tallinna Linnavaraamet

 • Osutajad   Osutamiskohad