Sõidukikaardi taotlemine

Taksoveolubade, sõidukikaartide ja juhi teenindajakaartide menetlemisega tegeleb Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

Tallinna takso valdkonnas kehtestatud nõudmiste ja tingimuste kohta saab Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist infotelefonilt tel 6619865. 

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi avalduse vormid on saadaval Paldiski mnt 48a infolauas ja Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7. Avalduste vastuvõtt toimub Paldiski mnt 48a tööpäeviti.

Amet soovitab esitada taotlused elektroonselt mtr.mkm.ee kaudu. See kiirendab oluliselt avalduste menetlemist. Kohapeal on võimalik pädeva ametniku nõustamise abil esitada avaldused elektrooniliselt. Veenduge enne taotluse esitamist, et teil puuduvad maksuvõlad ning varasemad karistused.

 

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu. Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei.               

Tahelepanu-muutunud-on-riigiloivu-viitenumbrid          

Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Sõidukikaardi avaldus teenindajakaardi alusel

Sõidukikaardi avaldus taksoveoloa alusel

Sõidukikaardi taotlemine

 • Tasumine

Riigilõiv: 20 EUR
Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei.
Saaja kontod:
SEB Pank konto EE311010220061053015
Swedbank konto EE532200221035708677
Luminor Bank konto EE481700017001237124
Danske Bank konto EE753300333470270001

Viitenumber: 9284011270030001
Selgitus: RIIGILÕIV, SÕIDUKIKAART/SÕIDUKI REG.MÄRK, VEDAJA NIMI

 

 • Tutvu ühistranspordiseadusega
  Täida taksoveoloa alusel sõidukikaardi avaldus või Täida teenindajakaardi alusel sõidukikaardi avaldus

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.
  E-maili teel võetakse vastu ainult digitaalselt allkirjastatud avaldusi!

  Kuhu avaldus esitada

  Saada digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressil takso@tallinnlv.ee

  Tasumine

  Riigilõiv: 20 EUR Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei SEB Pank konto EE311010220061053015; Swedbank konto EE532200221035708677; Luminor Bank konto EE481700017001237124; Danske Bank konto EE753300333470270001. Viitenumber: 9284011270030001 Selgitus: RIIGILÕIV, SÕIDUKIKAART/SÕIDUKI REG.MÄRK, VEDAJA NIMI

  Tulemus

  Sõidukikaardi andja kontrollib taotleja ajatamata maksuvõla puudumist, taotleja taksoveoloa olemasolu majandustegevuse registris, taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris. Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul. Sõidukikaart kantakse Majandusetegevuse registrisse.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 6619865

  1. Tutvu ühistranspordiseadusega
  2. Täida taksoveoloa alusel sõidukikaardi avaldus avaldus või Täida teenindajakaardi alusel sõidukikaardi avaldus
  3. Tule kohale aadressil Vabaduse Väljak 7, Tallinn
   Linnavalitsuse infosaal, laud nr 4

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale Vabaduse väljak 7 infosaal laud nr 4.

  Tulemus

  Sõidukikaardi andja kontrollib taotleja ajatamata maksuvõla puudumist, taotleja taksoveoloa olemasolu majandustegevuse registris, taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris. Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksulSõidukikaart kantakse Majandusetegevuse registrisse.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4619

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Tutvu ühistranspordiseadusega
  Täida avaldus taksoveoloa alusel sõidukikaardi avaldus avaldus või Täida teenindajakaardi alusel sõidukikaardi avaldus

  Isikutuvastus

  Lisa taotlusele isikut tõendava dokumendi koopia.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil Tallinna Transpordiamet Vabaduse väljak 10A 10146 Tallinn.

  Tasumine

  Riigilõiv: 20 EUR Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei SEB Pank konto EE311010220061053015; Swedbank konto EE532200221035708677; Luminor Bank konto EE481700017001237124; Danske Bank konto EE753300333470270001. Viitenumber: 9257011270030009 Selgitus: RIIGILÕIV, SÕIDUKIKAART/SÕIDUKI REG.MÄRK, VEDAJA NIMI

  Tulemus

  Sõidukikaardi andja kontrollib taotleja ajatamata maksuvõla puudumist, taotleja taksoveoloa olemasolu majandustegevuse registris või teenindajakaardi olemasolu ühistranspordiregistris, taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris. Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse § 58 lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4619

 • Tallinna Transpordiamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Sõidukikaart Tükk 20.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad