Soodustused ühistranspordis

Tallinlased, õpilased (kuni 19 aastased k.a) ning 65-aastased ja vanemad isikud (reg elukoht Eesti Vabariik) saavad sõita Tallinna ühistranspordis tasuta.

Sõidusoodustuste kasutamiseks:

 • soetada Ühiskaart või sellega samaväärne kaart;
  • isikustada Ühiskaart või registreerida ISIC kaart piletisüsteemis.
  • valideerida ühissõidukisse sisenedes sõiduõigus, viibutades kaarti validaatori ees;
  • kanda kaasas muid sõidusoodustuse olemasolu tõendavaid dokumente (nt pensionitunnistus, puuet tõendav dokument või represseeritu tõend).

Rohkem teavet sõidusoodustuste kohta leiab siit

 • Millest alustada

  Valideeri sõiduaõigus ühissõidukisse sisenemisel viibutades kaarti validaatori ees

  Tallinna Transpordiamet

  • E

       (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad