Soodustused ühistranspordis

Teave sõidusoodustusi omavate isikute kohta

 • Millest alustada

  Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga

  Tallinna Transpordiamet

  • E

       (14:00 - 18:00)

  • N

   (10:00 - 12:15)

 • Osutajad   Osutamiskohad