Soodustused ühistranspordis

Tallinlased, õpilased (kuni 19 aastased k.a) ning 65-aastased ja vanemad isikud (reg elukoht Eesti Vabariik) saavad sõita Tallinna ühistranspordis tasuta. 

Sõidusoodustuste kasutamiseks:

  • soetada Ühiskaart või sellega samaväärne kaart;
    • isikustada Ühiskaart või registreerida ISIC kaart piletisüsteemis.
    • valideerida ühissõidukisse sisenedes sõiduõigus, viibutades kaarti validaatori ees;
    • kanda kaasas muid sõidusoodustuse olemasolu tõendavaid dokumente (nt pensionitunnistus, puuet tõendav dokument või represseeritu tõend).

Rohkem teavet sõidusoodustuste kohta leiab siit

  • Osutajad   Osutamiskohad