Sotsiaaleluase

Hinne: 1 / 5

Sotsiaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama ning kes vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid). Sotsiaaleluasemeks võib olla sotsiaalkorter või koht sotsiaalmajutusüksuses.

Sotsiaalkorteri puhul on tegemist ajutise elamispinnaga, kus on võimalik elada iseseisvalt või perega ning seal elades toetatakse pere igapäevast toimetulekut erinevate sotsiaalteenuste ja/või -toetustega.

Sotsiaalpind (näiteks voodikoht või tuba sotsiaalmajutusüksuses) on samuti ajutine elamispind, kuid seal elatakse ühes toas ja/või jagatakse üldkasutatavaid ruume teiste inimestega, kes ei pruugi olla pereliikmed. Sotsiaalpinnal elavaid inimesi toetatakse alati iseseisvasse ellu tagasi aitamise ehk resotsialiseerimisteenusega.

Selle, milline eluase vastab inimese või pere vajadustele ja võimalustele (pere koosseis, elukoha olemasolu, sotsiaalne ja majanduslik toimetulek, maksevõime jms), aitab välja selgitada rahvastikuregistri järgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakond, kust saab ka vastavat teenust taotleda või end eluruumi taotlejana arvele võtta.

Vaata:

 • Eluruumi eraldamise eelduseks on see, et olete oma rahvastikuregistri järgses linnaosa valitsuses eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vabade eluruumide andmed on esitatud linnaosade kaupa Tallinna kodulehel.
  Taotleda saab vaid neid eluruume, mis on avalikustatud linnaosas, kus olete eluruumi taotlejana arvele võetud.
  Vormistage avaldus, allkirjastage see digitaalselt ja saatke oma elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  Tulemus

  Eluruumi taotleja saab otsuse taotluse rahuldamisest või tagasi lükkamisest ühe kuu jooksul peale avalduse ja sellele lisatavate dokumentide esitamist.

   

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad