Sotsiaaltransport

Sotsiaaltransport on mõeldud inimesele, kelle abivajaduse hindamisel on selgunud, et puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Teenuse eesmärk on pakkuda puudega inimesele tema vajadustele vastavat transporti, et jõuda vajalikesse sihtkohtadesse.

Olenevalt vajadusest saab inimene kasutada:

 • liiniveoteenust
 • juhuveoteenust
 • taksoveoteenust.

Juhu- ja liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga, taksoveoteenuse puhul taksokaardiga.

Liiniveoteenus

Puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin). Teenus on mõeldud regulaarseteks sõitudeks (nt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks või dialüüsiprotseduuridel käimiseks). Liiniveoteenuse eest tasub Tallinna linn, teenus on kasutajale tasuta.

Kellele? Vähemalt 3-aastasele raske või sügava liikumis-, nägemispuudega või psüühikahäirega tallinlasele.

Kui palju? Liiniveoteenuse maht ühele kasutajale on kuni 2 sõidukorda päevas. Kui teenuse kasutaja vajab teenust lisaks tööle või õppeasutusse sõidule ka hoolekandeasutusse sõitmiseks, on teenuse maht ühele kasutajale kuni 4 sõidukorda päevas.

Kuidas? Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga.

Juhuveoteenus

Teenus on mõeldud üksiksõitudeks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta ja/või sealt tagasi sõitmiseks. Teenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Kellele? Vähemalt 3-aastasele raske või sügava liikumis-, nägemispuudega või psüühikahäirega tallinlasele.

Kui palju? Tallinna piires:

 • kuni 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;
 • kuni 4 osaliselt tasulist (2 eurot kord) sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
 • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Tallinnast väljapoole sõiduks:

 • kuni 2 osaliselt tasulist (13 senti kilomeetri eest) sõidukorda kasutaja kohta;
 • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Taksoveoteenus

Taksoveoteenust osutatakse linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Sõidu lähte- ja sihtkoha ning aja valib teenuse kasutaja, teenindatakse nii tava- kui kohandatud sõidukiga. Alaealine kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Kellele? Vähemalt 3-aastasele raske või sügava puudega tallinlasele, kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon või kes kasutab väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru.

Kui palju?

 • 190 euro väärtuses kasutaja kohta kalendrikuus, millest omaosalustasu on 25% teenuse igakordsest maksumusest;
 • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.
 • Esita taotlus läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. Sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome. Sõidusoovide lisamine: vali ülevalt sakk teenuste andmed – aktiivsed teenused – liinivedu või juhuvedu ja lisa + lisa uus sõidusoov.

  Tulemus

  Väljastatakse taksoteenuse magnetkaart. Vormistatakse transporditeenuse tellimus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Taotluse saab esitada läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login (sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome), linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas vastuvõtul või e-posti teel digitaalallkirjastatult.

  Kirjalikus taotluses märgitakse teenusevajaduse põhjendus (asjaolud, miks Teil ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit; miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega) andmed liikumise abivahendite ja liikumisel kõrvalise abi kasutamise kohta jm. Taotluse lahendamisel hindab sotsiaalhoolekande osakond Teie abivajadust ja selgitab välja teenuse vajalikkuse. Otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide või -andmete esitamist või nende esitamise tähtaja möödumist. Otsus tehakse taotlejale teatavaks taotluses märgitud viisil viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

  Kirjaliku taotluse vormi leiate jaotusest "Vormid" või linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast.

  Tulemus

  Väljastatakse taksoteenuse magnetkaart. Vormistatakse transporditeenuse tellimus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Taotluse saab esitada läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login (sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome), linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas vastuvõtul või e-posti teel digitaalallkirjastatult. Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.

  Tulemus

  Väljastatakse taksoteenuse magnetkaart. Vormistatakse transporditeenuse tellimus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard