Spordiehitise vastavustunnistus

Vastavustunnistuse väljastamine staadionitele, hallidele, ujulatele, spordisaalidele ja muudele spetsiifilistele spordiehitistele (vastavustunnistuse olemasolu on aluseks spordiehitise toetuse taotlemiseks, vastavustunnistuse eesmärgiks on tagada, et spordiehitis, mis asub Tallinna linna haldusterritooriumil ja on spetsiaalselt ehitatud või kohaldatud sportimiseks, vastab sporditegevuse läbiviimiseks vajalikele tingimustele).

 • Täida spordiehitise vastavustunnistuse taotluse vorm.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada vormikohane taotlus koos nõutud lisadega aadressil ppsna@tallinnlv.ee

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Sinu kontaktaadressile peaks saabuma automaatteade, mis kinnitab saadetud vormi kohalejõudmist.

  Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab peale komisjoni ettepaneku saamist tunnistuse väljaandmise või väljaandmisest keeldumise.
  2. Tunnistuse väjaandmisest või väljaandmisest keeldumisest teatab amet taotlejat telefoni, kirja või elektronposti teel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

 • 1. Täida spordiehitise vastavustunnistuse taotluse vorm.
  2. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 10b (IV korrus tuba nr 3).

  Kuhu avaldus esitada

  Esita vormikohane taotlus koos nõutud lisadega ametnikule.

  Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab peale komisjoni ettepaneku saamist tunnistuse väljaandmise või väljaandmisest keeldumise.
  2. Tunnistuse väjaandmisest või väljaandmisest keeldumisest teatab amet taotlejat telefoni, kirja või elektronposti teel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

 • Täida spordiehitise vastavustunnistuse taotluse vorm.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil Vabaduse väljak 10b, Tallinn 10146 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

  Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab peale komisjoni ettepaneku saamist tunnistuse väljaandmise või väljaandmisest keeldumise.
  2. Tunnistuse väjaandmisest või väljaandmisest keeldumisest teatab amet taotlejat telefoni, kirja või elektronposti teel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.
 • Osutajad   Osutamiskohad