Sündmuste ja huvitegevuse portaal

Ürituste ja/või huvitegevuste korraldajatel on võimalus oma ettevõtmisi tasuta tutvustada Tallinna linna sündmuste ja huvitegevuse portaalis huvi.tallinn.ee.

  • Huvi.tallinn.ee portaali saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Süsteemis on etteantud väljadele võimalik sisestada oma ettevõtmist kajastav info: nimetus, kuupäev, kellaaeg, toimumiskoht, sisu lühikirjeldus. Lisaks saab lehele laadida üritust tutvustava reklaamplakati ning fotosid ja videoid.

    Soovi korral on sündmuse korraldajal võimalus portaalis huvi.tallinn taotleda ka tasuta bänneripinda.

    Sündmuse/huvitegevuse sisestamist puudutavate küsimuste ja probleemide korral pöörduge teenuse osutaja poole telefonil 640 4377 või e-posti aadressil huvi@tallinnlv.ee.

    NB! Avaliku ürituse, spordiürituse või ilutulestiku korraldaja peab enne ürituse toimumist taotlema Tallinna linnakantseleilt vastava loa.

  • Osutajad   Osutamiskohad