Sünnitoetus

Sünnitoetuse suurus on 320 eurot. Toetus makstakse kahes osas: pool pärast lapse sündi ja pool pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust ei pea esitama.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

Sünnitoetuse taotluse võib esitada kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et

 • lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi,
 • vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi,
 • laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.
  1. Sünnitoetust saate taotleda kohe sünni registreerimise järel.
  2. Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Teie arvele laekub toetussumma

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Sünnitoetust saate taotleda perekonnaseisuametis sünni registreerimisel.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Sünnitoetus makstakse välja kahes osas.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 16:30)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 16:30)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 16:30)

  • R

   (09:00 - 13:00)

  • Alates 18. septembrist on vastuvõtt Roosikrantsi 12.

 • Osutajad   Osutamiskohad