Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas

Tallinna linna eelarvelistest vahenditest toetuste andmine ettevõtlusega seotud mittetulundustegevuseks juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja Tallinna elanikele.
Taotlusvoorude tähtajad on 2022. aastal järgnevad: 21. jaanuar, 25. märts, 26. august.
Info täiendavate lisakriteeriumite kohta

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Mittetulundustegevuse-toetamine-ettevotluse-valdkonnas.

  Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

  Tulemus

  Ettevõtlusamet kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, lõpetatakse toetuse andmise menetlus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tee järelepärimine.

  Tallinna Strateegiakeskus

 • Osutajad   Osutamiskohad