Surma registreerimine

NB_et.PNG

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga tuleb perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.
Kohapeal on avalduse täitmise võimalused piiratud ning seetõttu palume avalduste esitamiseks pöörduda eeltäidetud avaldusega, mille vormi leiate sellelt lehelt.
Perekonnaseisuameti ruumides ON KOHUSTUS KANDA MASKE JA HOIDA DISTANTSI (2+2 reegel)!
NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

NB! Alates 01.07.2019 edastavad tervishoiuteenuse osutajad (perearstid, haiglad kiirabi jne) surmafakti andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ja väljastavad surmatõendi. Üldjuhul ei pea enam perekonnaseisuametniku juures surma registreerima, kuna surma registreerimise ja esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearstid, haiglad, kiirabi jne).

Perekonnaseisuametile jääb surma registreerimise pädevus alles vaid erijuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne).

Loe rohkem Siseministeeriumi kodulehelt Surma registreerimine.

 • Millest alustada

  Kui oled kindel, et tervishoiuteenuse osutaja (perearst, haigla, kiirabi) ei ole surmaandmeid automaatselt rahvastikuregistrisse edastanud, siis surma registreerimiseks esita

   • avaldaja isikut tõendav dokument;
   • arstlik surmateatis;
   • abikaasa surma korral abielutunnistus, kui abielu andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Kuhu avaldus esitada

  Kui oled kindel, et tervishoiuteenuse osutaja (perearst, haigla, kiirabi) ei ole surmaandmeid automaatselt rahvastikuregistrisse edastanud, siis surma registreerimiseks esita avaldus

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  Pärnu mnt 67, Tallinn

  Tasumine

  Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta.

  Tulemus

  Üldjuhul väljastab surmatõendi tervishoiuteenuse osutaja. Kui surma registreerib erandjuhul perekonnaseisuamet, siis väljastatakse surmakande alusel surmatõend.

 • Osutajad   Osutamiskohad