Surma registreerimine

Isiku surma registreerimiseks tuleb seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast esitada perekonnaseisuasutusele avaldus.

 • Millest alustada

  Rahvastikuregistris surmakande koostamise aluseks on ametniku poolt eeltäidetud avaldus.

  Surma registreerimiseks esitatakse:

  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • abikaasa surma korral abielutunnistus, kui abielu andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse.

  Välisriigi dokument (välisriigis väljaantud abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Kuhu avaldus esitada

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  Pärnu mnt 67, Tallinn

  Tasumine

  Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta.

  Tulemus

  Koostatud surmakande alusel väljastame surmatõendi.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad