Taaskasutatavate jäätmete kogumine

Taaskasutatavaid jäätmeid võtavad vastu jäätmejaamad. Keskkonnameti tellimusel on Tallinnas avatud viis jäätmejaama (kaart):

Jäätmejaam Aadress Operaator Infotel Lahtiolekuaeg
Paljassaare Paljassaare põik 9a     suletud rekonstrueerimiseks
Suur-Sõjamäe Suur-Sõjamäe 31a Ragn-Sells 15155 K, N, R 14-19; L, P 10-15
Pääsküla Raba tn 40 Ragn-Sells 15155 E, R 14-19; K 8-13; L, P 10-15
Rahumäe Rahumäe tee 5a MTÜ Keskkonnateenused 5293020 T, K, N 14-19;E, L, P 10-15
Pärnamäe Pärnamäe tee 36 MTÜ Keskkonnateenused 5293020 K, N, R 14-19; E, L, P 10-15

NB! Jäätmejaamad on suletud riigipühadel.
Tallinna linn lõpetas jäätmejaama teenuse osutamise aadressil Artelli tn 15 alates 01.12.2014.a. Lähim jäätmejaam asub aadressil Rahumäe tee 5a.

 

Jäätmejaamades võetakse elanikelt tasuta vastu:

 • plastijäätmeid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast
 • lehtklaasi
 • pakendijäätmeid
 • vanametalli
 • toiduõli
 • paberit ja pappi
 • töötlemata puitusorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid - betoon, tellised, plaadid ja keaamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjal (va Pärnamäe jäätmejaam, kus kehtib eraldi hinnakiri!)
 • kasutuskõlblikku mööblit*
 • komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid (nt külmikud, telerid jms)**
 • sõidukite rehve (tasuta ühelt toojalt päevas kuni 8 velgedeta rehvi)
 • kasutuskõlblikke riideid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)***
 • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)***
 • ohtlikke majapidamisjäätmeid (vt ohtlike jäätmete nimekiri)

 

Sortimata ehitusjäätmeid, kasutatud riideid ja muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid (sh kasutuskõlbmatu mööbel, veoautode ja väiketraktorite rehvide) võetakse vastu jäätmejaama hinnakirja1 alusel. Vastu võetakse ainult kodumajapidamisest pärit taaskasutatavaid jäätmeid, vt jäätmete sortimise juhendit.
Jäätmejaama sissesõidule ja territooriumile on paigaldatud infoviidad. Jäätmejaamas olevad mahutid on märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile. Kohapeal abistab ja juhendab elanikke jäätmete üleandmisel jäätmejaama töötaja, kes väljastab kliendi nõudmisel õiendi vastuvõetud jäätmeliikide ja koguste kohta. JÄÄTMETE JÄTMINE JÄÄTMEJAAMA VÄRAVA TAHA ON KEELATUD!

Jäätmejaamade hinnakirjad

 • Millest alustada

  Vii taaskasutatavd jäätmed sobivasse jäätmejaama

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • MTÜ Keskkonnateenused, Pärnamäe jäätmejaam

  Nimetus Ühik Hind
  Pinnas ja kivid elanikule 25.00 €
  Pinnas ja kivid ettevõttele 30.00 €
  Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) tallinlasele tk 0.00 €

  Tallinna Keskkonnaamet

  Nimetus Ühik Hind
  Taaskasutatud jäätmete vastuvõtt Kuu
 • Osutajad   Osutamiskohad