Teenindajakaart

TÄHELEPANU! Võtame vastu jalgratta-, loomveoki- ja lõbusõidurongi juhi teenindajakaardi avaldusi. Avalduse vormi leiate siit: Teenindajakaart (jalgratas, loomsõiduk, lõbusõidurong).

 

NB! Jalgratta, loomsõiduki ja lõbusõidukijuhi teenindajkaardi avaldused tuleb esitada paberkandjal!!!

Paberkandel esitatavad dokumendid palume tuua Paldiski mnt 48a.

_____________________________________________________________________________

Taksoveolubade, sõidukikaartide ja juhi teenindajakaartide (s.h. jalgratta, loomsõiduki ja lõbusõidurongi juhi teenindajakaartide) menetlemisega tegeleb Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

Tallinna takso valdkonnas kehtestatud nõudmiste ja tingimuste kohta saab Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist infotelefonilt tel 6619865.

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi avalduse vormid on saadaval Paldiski mnt 48a infolauas ja Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7. Avalduste vastuvõtt toimub Paldiski mnt 48a tööpäeviti.

Amet soovitab esitada taotlused NB! välja arvatud jalgratta, loomsõiduki ja lõbusõidurongi juhi teenindajakaardi avaldus) elektroonselt Majandustegevuse registri kaudu. See kiirendab oluliselt avalduste menetlemist. Kohapeal on võimalik pädeva ametniku nõustamise abil esitada avaldused elektrooniliselt. Veenduge enne taotluse esitamist, et teil puuduvad maksuvõlad ning varasemad karistused.

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu. Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei.

Teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol. Tutvu ühistranspordiseadusega.

Takso teenindajakaardi avalduse leiate siit: Takso teenindajakaardi avaldus. Lisaks ka parempoolsest tulbast "Vormid" alt.

Loobumine teenindajakaardist:

Juhul, kui te soovite teenindajakaardist loobuda, siis esitada vabas vormis digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressil: takso@tallinnlv.ee või too paberkandjal meie kontorisse Paldiski mnt 48a.

 

 

 

 • Teenindajakaardi taotlejal tuleb lisaks avaldusele esitada: 1) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse; 2)isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto; 3) riigilõivu maksekorraldus. Teenindajakaardi andja kontrollib teenindajakaardi taotleja andmeid liiklusregistris ja karistusregistris. Teenindajakaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist. E-posti teel võetakse vastu digitaalselt allkirjastatus avaldusi. Avaldus edastada e-posti aadressil takso@tallinnlv.ee

  Teenindajakaardi avaduse leiate parempoolsest tulbast nimetuse all Vormid.

  Soovitame kiirema tulemuse saavutamiseks aga kasutada pigem avalduse esitamist läbi Majandustegevuse registri: Palun täida avaldus aadressil: https://mtr.mkm.ee/ Vasakul tulbas on: Abi ja Juhendid, kus on ka teenindajakaardi ja sõidukikaardi taotlemine eraisiku poolt ning muudki õpetused nii avalikule kasutajale kui ettevõtjale jne. PS! Selleks, et esitada oma avaldus, tuleb eelnevalt ID-kaardiga sisse logida.

  Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

 • Teenindajakaardi taotlejal tuleb lisaks avaldusele esitada: 1) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse; 2)isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto; 3) riigilõivu maksekorraldus. Teenindajakaardi andja kontrollib teenindajakaardi taotleja andmeid liiklusregistris ja karistusregistris. Teenindajakaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.

  Kohapeal olemas arvuti kasutamise võimalus, et taotleja saaks esitada avalduse elektrooniliselt Majandustegevuse registri kaudu, mis oluliselt kiirendab avalduse läbi vaatamist. Vajadusel nõustab teid pädev ametnik.

  Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

 • Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Taksojuhi teenindajakaardi taotlemine tk 38.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad