Taksojuhi teenindajakaart

Taksoveolubade, sõidukikaartide ja juhi teenindajakaartide menetlemisega tegeleb Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

Tallinna takso valdkonnas kehtestatud nõudmiste ja tingimuste kohta saab Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist infotelefonilt tel 6619865.

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi avalduse vormid on saadaval Paldiski mnt 48a infolauas ja Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7. Avalduste vastuvõtt toimub Paldiski mnt 48a tööpäeviti.

Amet soovitab esitada taotlused elektroonselt mtr.mkm.ee kaudu. See kiirendab oluliselt avalduste menetlemist. Kohapeal on võimalik pädeva ametniku nõustamise abil esitada avaldused elektrooniliselt. Veenduge enne taotluse esitamist, et teil puuduvad maksuvõlad ning varasemad karistused.

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu. Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei.

Tahelepanu-muutunud-on-riigiloivu-viitenumbrid

Teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol. Tutvu ühistranspordiseadusega

 

Taksojuhi teenindajakaart

 

 

  • Teenindajakaardi taotlejal tuleb lisaks avaldusele esitada: 1) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse; 2)isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto; 3) riigilõivu maksekorraldus. Teenindajakaardi andja kontrollib teenindajakaardi taotleja andmeid liiklusregistris ja karistusregistris. Teenindajakaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist. E-posti teel võetakse vastu digitaalselt allkirjastatus avaldusi. Avaldus edastada e-posti aadressil takso@tallinnlv.ee

    Teenindajakaardi avaduse leiate ülalt.

    Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

  • Teenindajakaardi taotlejal tuleb lisaks avaldusele esitada: 1) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse; 2)isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto; 3) riigilõivu maksekorraldus. Teenindajakaardi andja kontrollib teenindajakaardi taotleja andmeid liiklusregistris ja karistusregistris. Teenindajakaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.

    Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

  • Osutajad   Osutamiskohad