Tallinna geoportaal

Tallinna geoportaali koondatakse geograafilist ruumi puudutav teave ehk avalikud ruumiandmed.
Geoportaali eesmärk on anda kasutajale ülevaade olemasolevatest ruumiandmetest ja andmetüüpidest ning võimaldada vajalikud andmed alla laadida.

 

Geoportaalis sisalduv teave on jagatud kolme kategooriasse.

Kaardirakendused - eri huvirühmadele mõeldud Tallinna kaardirakendused, mis annavad linnaelanikele ruumilist teavet nii olulistes igapäevaküsimustes kui ka muudel huvi pakkuvatel teemadel ning võimaldavad osaleda linnaruumi kujundamises.

Kaardid - Tallinna kaardid, mida on võimalik kas trükisena tellida või failina alla laadida.

Ruumiandmed - Tallinna avalikud ruumiandmed allalaaditaval kujul, on linna geograafilist ruumi puudutav teave, näiteks aluskaart ning asumipiiride, hoonete mõõtmete ja aadresside andmed.

  • Millest alustada

    Mine veebilehele https://www.tallinn.ee/geoportaal/.

    Vastavalt soovitud andmetüübile vali kaardirakendused, kaardid või ruumiandmed.

    Andmete kasutamisel tuleb viidata nende omanikule.

    Tallinna Strateegiakeskus

  • Osutajad   Osutamiskohad