Tänavanimede loend

Kõik Tallinna ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist ttp://xgis.maaamet.ee/knravalik/, Tallinna tänavanimede ja väikekohtade nimede nimistu on saadaval Eesti Keele Instituudi hallatavalt veebilehelt http://www.eki.ee/knab/tallinn1.htm.

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Kontaktandmed

  Vastuvõtuajad

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad