Teabenõudele vastamine

Teabenõuetele vastamise korraldamine

 • Aadressil Tallinna ametiasutuste dokumendiregister, vali vasakpoolsest menüüst „Teabenõude esitamine" ja täida vormil olevad väljad.

  Tulemus

  Teabenõue registreeritakse selles ametiasutuses, kuhu see adresseeritud oli. Teabenõude staatust saab jälgida menüüs „Dokumentide kataloog".

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Esita korduvnõue.

 • Kirjuta teabenõue. Tee kindlaks, et teabenõue sisaldaks järgmisi andmeid:

  - sinu nimi ja sõltuvalt täitmise viisist e-posti aadress või postiaadress;

  - dokumendi andmed, mida soovitakse (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev);

  - soovitav vastuse viis;
  - teabenõue saata soovitud ametile või linnaosavalitsusele .

  Tulemus

  Teabenõue võetakse vastu, menetletakse ja edastatakse vastava valdkonna spetsialistile. Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teabenõudele vastamisest keeldumisest teatakse samuti 5 tööpäeva jooksul.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Esita teabenõue uuesti.

  Kõik struktuuriüksused

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

 • Tule kohale soovitud ametiasutuse aadressil (telefoniraamat).

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale dokumendi andmed, mida soovitakse (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev).

  Tulemus

  Dokument on väljastatud või teabenõue on vastu võetud, registreeritud ning edastatud vastamiseks.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Teavita struktuuriüksuse juhti ebarahuldavast teenindusest.

  Kõik struktuuriüksused

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

 • Kirjuta teabenõue. Tee kindlaks, et teabenõue sisaldaks järgmisi andmeid:

  - sinu nimi ja postiaadress;

  - dokumendi andmed, mida soovitakse (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev);

  - soovitav vastuse viis.

  Isikutuvastus

  Allkirjasta teabenõue.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega soovitud ametiasutuse postiaadressil.

  Tulemus

  Teabenõue on vastu võetud, registreeritud ning edastatud vastamiseks.

 • Osutajad   Osutamiskohad