Teemaal asuva haljastuse korrashoid

Teemaal asuva haljastuse korrashoidmise korraldamine.
  • Tallinna Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad