Teemaal asuva haljastuse korrashoid

Teemaal asuva haljastuse korrashoidmise korraldamine.

  • Tallinna Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad