Teenused ja toetused Tšernobõlis osalenutele

Tallinnas elavatel Tšernobõli veteranidel on kalendriaastas võimalik linna kulul kasutada kolme teenust:

 • taastusravi summas kuni 250 eurot (ükskõik milline vastava tegevusloaga teenuseosutaja)
 • hambaravi (sh. proteesid) summas kuni 200 eurot (Tallinna Hambapolikliinik või OÜ ABCdent)
 • prillide ja prilliraamide hankimine summas kuni 60 eurot (Tallinna Optika OÜ)
 • Millest alustada

  Teenuse saamiseks tuleb saata taotlus e-posti aadressile sotsiaal@tallinnlv.ee või paberkandjal postiga Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse aadressil Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn, järgmiste andmetega:

  • taotleja nimi
  • taotleja isikukood
  • taotleja telefoninumber
  • e-posti aadress taotlejale garantiikirja koopia saatmiseks (e-posti puudumisel märkida paberkandjal kirja saatmise aadress)
  • teenuse nimetus (taastusravi, hambaravi või prillide hüvitamine)
  • teenuse osutaja nimetus (taastusravi puhul ükskõik milline vastava tegevusloaga teenuseosutaja; hambaravi puhul Tallinna Hambapolikliinik või OÜ ABCdent; prillide puhul Tallinna Optika OÜ)
  • soovitud aeg teenusele minekuks (võib jätta märkimata, võib märkida ka näiteks esimesel võimalusel)

   

  Tulemus

  Garantiikiri teenuse saamiseks väljastatakse kahe nädala jooksul pärast avalduse (või täpsustatud andmete) esitamist, kiiretel juhtudel püüame seda teha lühema aja vältel. Garantiikirjad saadetakse teenuse osutajale e-postiga ja koopia veteranile. Tallinna linn tasub teenuse eest teenuse osutajale, mitte teenust kasutavale veteranile.

 • Osutajad   Osutamiskohad