Ajutine sissesõiduluba vanalinna

Sissesõiduluba peavad taotlema nii eraisikud kui ettevõtte esindajad, kes soovivad vanalinna jalakäijate alale siseneda mootorsõidukiga peale kella 10.00 (teenindusaeg kestab igal nädalapäeval kella 06.00-10.00).

 

Tallinna vanalinnas on liikluskorraldus reguleeritud Tallinna Linnavalitsuse määrusega Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas. Määrusele tuginedes on jalakäijate ohutuse tagamiseks kehtestatud vanalinnas piirkond, kus on mootorsõidukite liiklus lubatud vaid erandjuhul ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud vastavate liiklusmärkidega (§ 2 lg 1).

 • Esita avaldus.

  Taotluse vormid:
  1) Tallinna vanalinna kinnistul asuvatele parkimiskohtadele juurdepääsuks;
  2) Tallinna Raekojale, Mustpeade Majale, Tallinna Õpetajate Majale ja Hopneri Majale juurdepääsuks;
  3) Tallinna vanalinna jalakäijate alale oma elukoha lähedusse sõidukiga juurdepääsuks korraga kuni 15 minutiks.

  Muudel põhjustel möödapääsmatu vajaduse korral lühikest aega hoone juurde mootorsõidukiga juurdepääsu taotlus esita vabas vormis.

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • sõiduki registreerimisnumber ja mark
  • kuupäev ja kellaaeg (loakestvust on võimalik määrata vastavalt vajadusele)
  • sissesõidu põhjus
  • aadress,kuhu on vaja sõita
  • kontaktid

  Isikutuvastus

  Allkirjastage dokument omakäeliselt või digitaalselt.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada aadressile Merje.Kasmann-Lepp@tallinnlv.ee.

  Raekoja, Mustpeade Maja, Õpetajate maja ja Hopneri maja juurdepääsude jaoks tuleb esitada avaldus järgnevatele e-posti aadressidele:

  1. Tallinna Raekojale juurdepääsuks esita avaldus raekoda@tallinnlv.ee
  2. Mustpeade Majale juurdepääsuks esitava avaldus info@mustpeademaja.ee 
  3. Tallinna Õpetajate Majale juurdepääsuks esita avaldus info@opetajatemaja.ee.
  4. Hopneri Majale juurdepääsuks esita avaldus Anne.Velt@tallinnlv.ee.

  Tulemus

  Luba väljastatakse sissesõiduks ja laadimiseks. Põhjendatud taotluse korral väljastatakse sissesõiduluba hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

  Loa saab kätte Tallinna Transpordiametist (Vabaduse väljak 10, VI korrus)

  Tallinna Transpordiamet

 • Osutajad   Osutamiskohad