Toetatud elamise teenus

Toetatud elamise teenus vaimupuudega noortele ja psüühikahäiretega inimestele (riiklik teenus).

 • Millest alustada

  Teenusele suunatakse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poolt rehabilitatsiooni plaani alusel. Psüühika häirega isikutel on nõutav arsti suunamine. Erihoolekandeteenuste taotlus.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Vaimu- ja psüühikahäirega inimestele luuakse iseseisva elu võimalus ja ennetatakse hoolekandeasutusse sattumist.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Tallinna Vaimse Tervise Keskus

  Nimetus Ühik Hind
  Majutusteenuse omaosalus kuu 130.00 €

  Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Tugikodu

  Nimetus Ühik Hind
  Psüühilise erivajadustega isiku elamise toetamine Kuu 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad