Haigete transport

Tallinna linnas elavad patsiendid, kes vajavad transporti mõnda Tallinna raviasutusse, kuid kelle kõrge vanus või haigus ei võimalda iseseisvalt transporti korraldada, saavad taotleda tasuta patsiendi transpordi teenust. Konkreetse transpordi vajaduse otsustab ja transpordi tellib patsiendi perearst ja teostab Tallinna Kiirabi transpordibrigaad.


 • Transpordi tellimused: operatiiv@tems.ee

  Tulemus

  Plaanilise haige transport tervishoiuasutusse.

  Tallinna Kiirabi

  • 697 1145 ööpäevaringselt

 • Tallinna Kiirabi

  Nimetus Ühik Hind
  Erakorralise meditsiini arst/anestesioloog (lisaks meditsiinilisel tranpordil) tund 38.00 €
  Erakorralise meditsiini arst/anestesioloog üksinda väljaspool Eestit tund 85.00 €
  Laevapiletid krd 0 €
  Meditsiiniline teenindamine krd 0 €
  Meditsiiniline transport Eesti piires, 2-liikmeline brigaad tund 62.00 €
  Meditsiiniline transport Eesti piires, 3-liikmeline brigaad tund 100.00 €
  Meditsiiniline transport Tallinnas, 2-liikmeline brigaad tund 62.00 €
  Meditsiiniline transport Tallinnas, 3-liikmeline brigaad tund 82.00 €
  Meditsiiniline transport väljaspool Eestit, 2-liikmeline brigaad tund 100.00 €
  Meditsiiniline transport väljaspool Eestit, 3-liikmeline brigaad tund 125.00 €
  Sõidukulu väljaspool Tallinna Kilomeeter 0.40 €
 • Osutajad   Osutamiskohad