Tuleohutustoetus

Korteriühistu saab taotleda linnalt tuleohutustoetust Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde rahastamiseks.

Tuleohutustoetuse eesmärk on toetada korteriühistuid Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde rahastamisel ja parandada korterelamu tuleohutust.

Toetusega on võimalik katta kuni 50% korterelamu tuleohutuse suurendamiseks vajalike tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5000 eurot korterelamu kohta ja 10 000 tornelamu kohta.

Toetuse tingimused

 •           Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast tööde tegemist.
 • Tööd on tehtud Päästeameti ettekirjutuses nimetatud tähtaja jooksul.

Taotlusi võetakse vastu aasta ringi, kuni toetuse maksmiseks kavandatud raha jagub.

Toetuse andmine 2022. aastal

2022. aastal on  tuleohutustoetuse eelarve 110 000 eurot, millest on:

 •    toetusteks eraldatud 39 170,87 eurot,
 •     menetluses taotlustega broneeritud 3053,97 eurot,
 •     vabu vahendeid 67 775,21 eurot.

Esitatud 14 on taotlust, millest välja makstud on 12, menetluses 1 ja tagasi lükatud 1.

 • Millest alustada

  Taotluse esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d. 

  Vali "Projekti- ja tegevustoetused", seejärel vajuta vasakult "Alusta uut taotlust" ning vali "Tegevustoetused" ja siis "Korteriühistud". 

  Taotlusele tuleb lisada:

  • tööde tegemise aluseks olev Päästeameti ettekirjutus;
  • arve(d) ja arve(te) tasumist tõendav maksekorraldus või muu kulude kandmist tõendav dokument
  • teave Päästeameti ettekirjutuses nimetatud puuduste kõrvaldamise kohta (Päästeametile edastatud teatis või Päästeameti paikvaatlusel koostatud dokumendi koopia).

  Isikutuvastus

  Taotluse esitaja esindusõigus peab olema:

  • märgitud äriregistri B-kaardil
  • tõendatud volituse (volituse taotlemise juhend) või volikirjaga (vaja ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos, vt näidist).

  Tulemus

  Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist. Positiivse otsuse korral kantakse toetus taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul peale otsuse tegemist.