Ülelinnalised tervist edendavad üritused

Ülelinnaliste ürituste korraldamine tervishoiu-ja sotsiaaltöötajatele, koolitervishoiuteenuse osutajatele, terviseedendajatele, linna elanikkonnale.

  • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad