Ülevaated turismialasest statistikast ja - uuringutest

Statistika kogumine, töötlemine ja analüüs. Ülevaated Tallinna turismitrendidest ja arengutest.

  • Tallinna Strateegiakeskus

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad