Aadresside määramine ja muutmine

Ehitise või kinnistu omaniku avalduse ja kehtiva korra alusel aadresside määramine ja muutmine. Kõik tänavanimede määramised kantakse riiklikku kohanimeregistrisse https://kohanimeregister.ee/knravalik/

 

 • Kui ehitise või kinnistu omanik soovib objekti aadressi muuta, esitab ta vabas vormis taotluse, milles põhjendab aadressi muutmise vajadust.

  Kuhu avaldus esitada

  Digitaalselt allkirjastatud taotlus saata e-mailiga aadressil tlpa@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Taotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul. Küsimuste korral võetakse taotlejaga ühendust.
  Uus aadress määratakse ruumiandmete seaduse alusel kooskõlas aadressiandmete süsteemi nõuetega ja registreeritakse ADS-i infosüsteemis. Pärast aadressimuudatuse jõustumist teavitatakse sellest omanikku. Ühtlasi edastatakse teade aadressi muutmise kohta ka Eesti Postile ja Häirekeskusele. Omaniku kohus on teavitada oma lepingupartnereid.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 • Osutajad   Osutamiskohad