Üürivaidluste lahendamine

Üürikomisjoni pädevuses on eluruumi üürilepingust tulenevate vaidluste lahendamine, mis on tekkinud üürikomisjoni tööpiirkonnas (Tallinna linnas) asuva eluruumi üürimisest ja kui samas asjas ei ole varem kohtusse pöördutud.

Üürikomisjon võtab üürivaidluse menetlusse üürniku või üürileandja kirjaliku avalduse alusel.

Üürikomisjoni esimees otsustab avalduse menetlusse võtmise kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest alates.

Avaldust ei võeta menetlusse või menetlus lõpetatakse, kui:
1) vaidluse lahendamine ei kuulu üürikomisjoni pädevusse;
2) kohtu või üürikomisjoni menetluses on samade poolte sama vaidlus samal alusel;
3) sama vaidlusasi on üürikomisjonis või kohtus juba lahendatud.

Kui avaldus ei vasta nõuetele, määrab üürikomisjoni esimees tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui avaldaja jätab määratud tähtaja jooksul puuduse kõrvaldamata, keeldub üürikomisjoni esimees avaldust menetlusse võtmast. Avalduse menetlusse võtmisest keeldumine või puuduse kõrvaldamiseks tähtaja määramine tehakse avaldajale kirjalikult viivitamata teatavaks. Teates nimetatakse puudus või keeldumise põhjus.

Üürikomisjoni otsus on avalik, jõustunud otsus avaldatakse üürikomisjoni veebilehel. Jõustunud otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik. Komisjoni jõustunud otsus täidetakse täitemenetluse sätete alusel.

Üürikomisjoni otsused on leitavad siit.

 • Vormista üürivaidluse avaldus ja lisa avalduse sisu tõendavad dokumendid. Allkirjasta avaldus digitaalselt.

  Nõuded üürivaidluse lahendamiseks esitatavale avaldusele leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada avaldus ja lisad meiliaadressile yyrikomisjon@tallinnlv.ee

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Üürikomisjoni otsuse vaidlustamine toimub otuses märgitud viisil ja korras.

  Tallinna Linnavaraamet

  • E

   (09:00 - 12:00)     (15:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 12:00)     (14:00 - 16:00)

  • R

   (09:00 - 12:00)

 •  

  Vormista üürivaidluse avaldus, lisa sisu tõendavad dokumendid ning too need üürikomisjoni vastuvõtuaegdel aadressile Harju tn 13, II korrus. 

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Üürikomisjoni otsuse vaidlustamine toimub otuses märgitud viisil ja korras.

   

  Tallinna Linnavaraamet

  • E

   (09:00 - 12:00)     (15:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 12:00)     (14:00 - 16:00)

  • R

   (09:00 - 12:00)

 • Vormista üürivaidluse avaldus ja lisa avalduse sisu tõendavad dokumendid.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada avaldus koos lisadega Tallinna Üürikomisjoni aadressil Harju tn 13, Tallinn 10130.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Üürikomisjoni otsuse vaidlustamine toimub otuses märgitud viisil ja korras.
 • Osutajad   Osutamiskohad