Vanalinna parkimisteavitused

Parkimist vanalinnas reguleerib Tallinna Linnavalitsuse määrus , kus on kirjas suvised ja talvised parkimise võimalused. Hetkel kehtib suvine parkimiskord.

Tulenevalt ilmastikuoludest või erakorralisest vajadusest võib linn kehtestada erinevaid muudatusi. Parkimiskorralduse muudatused tähistatakse liikluskorraldusvahenditega ning muudatuste kohta saab tellida ka SMS teavitusi.

 

  • Millest alustada

    Tallinna Transpordiamet

  • Osutajad   Osutamiskohad