Vaimupuudega isiku tugiisiku teenus

Vaimupuudega isiku tugiisiku teenuse eesmärk on valmistada täisealine raske või mõõduka vaimupuudega (välja arvatud psüühikahäirega) isik ette erihoolekandeteenuse kasutamiseks või iseseivasse ellu astumiseks, toetades kliendi võimalikult iseseisvat toimetulekut elamisel kodus ja ennetades toimetulekuraskuste tekkimist või süvenemist.

Vaimupuudega isiku tugiisik:

· Jõustab ja juhendab klienti igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ja harjumuste kujundamisel;

· Jõustab ja juhendab sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel;

· Motiveerib klienti õiguste realiseerimisel ja toetusvõimaluste kasutamisel jne.

Teenust ei osutata isikule, kes saab samal ajal riiklikult rahastatavaid erihoolekandeteenuseid. Teenust osutatakse hinnatud vajaduse ning selle järgi koostatud tegevuskava järgi.

 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgsesse linnaosavalitsusse. Linnaosavalitsus hindab vaimupuudega isiku tugiisikuteenuse vajadust, teeb kaalutletud otsuse ja vajaduse olemasolul koostab teenusele suunamise suunamiskirja. Suunamiskiri kehtib kuni isiku puude raskusastme määramise lõppemise kuupäevani (vt Sotsiaalkindlustusameti otsust), tegevuskava saavutatud tegevuste täitumiseni.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse linnaosavalitsusse.

  Tulemus

  Paraneb vaimupuudega isiku toimetulek.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad