Välikohvikute ja väikeinventari paigaldamise luba

Kinnismälestisele ja vanalinna muinsuskaitsealale välikohvikute ja väikeinventari (mööbel, müügistendid ja -letid jms) paigaldamise kooskõlastamine.

Kesklinna Valitsuse poolt on välja töötatud tänavakaubanduse põhimõtted, millega saate tutvuda https://www.tallinn.ee/est/kesklinn/Tanavakaubandus.

 • Millest alustada

  Välikohvikute ja väikeinventari paigaldamisel, mis asuvad vanalinna muinsuskaitsealal või kinnismälestisel (ka tema kaitsevööndil), tuleb esitada välikohviku eskiislahendus koos inventari kirjeldusega komplekteeritult 3 eksemplaris (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, Tallinna Kesklinna Valitsus, ettevõtja).

  Tulemus

  Eskiisprojektid vaatab läbi komisjon, mis koguneb kord nädalas. Komisjoni otsusest teavitatakse taotlejat kahe nädala jooksul eskiisprojekti kättesaamisest arvates telefoni või e-posti teel. Kooskõlastatud või mittekooskõlastatud projektdokumentatsiooni saab kätte Raekoja plats 12 II korruselt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnast.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Urve Arukaevu

  • Telefon:

   6457188

  • E-post:

   urve.arukaevu@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Reklaamide, teabetahvlite, välikohvikute jm väikeinventari välja seadmisega seotud load nii Tallinna vanalinnas kui ka eeslinnades

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad