Välisõhu kaitse

Tallinnas paikneb kolm linnaõhu seirejaama, mis kuuluvad riiklikusse seirevõrgustikku ja mõõdavad linna erinevate piirkondade õhukvaliteeti.

Tallinna Keskkonnaamet korraldab välisõhu saastatuse tasemega kursis olemiseks ja täpsema info saamiseks erinevaid uuringuid, et välja selgitada optimaalsed meetmed olukorra parandamiseks. Rohkem informatsiooni välisõhu kaitse kohta leiad siit.

  • Tallinna Keskkonnaamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad