Välisõhu saasteloa taotlusele seisukoha esitamine

Kuna välisõhu saastelubasid ja erisaastelubasid väljastab riiklik Keskkonnaamet tuleb välisõhu saasteloa taotlus esitada riikliku Keskkonnaameti Põhja regiooni kontorile. Menetluse käigus küsib riiklik Keskkonnaamet välisõhu saasteloa väljastamiseks seisukoha ka Tallinna Keskkonna- ja kommunaalametilt.

Saasteloa taotlemist ja väljaandmist reguleerib välisõhu kaitse seadus ning Keskkonnaministri määrus “Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba”.

Viimane neist sätestab kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on vajalik omada välisõhu saasteluba. Täpsemat infot, millal on saasteluba nõutav, saab Keskkonnaameti koduleheküljelt.

Kui Teie ettevõte peab omama saasteluba, siis tuleb taotlejal esimese sammuna koostada saasteallika(te)st välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt ning täita saasteloa taotlus. Valmis projekt ja taotlus tuleb esitada Keskkonnaameti Põhja regiooni menetlemiseks.

Kogu menetlusprotsess võib aega võtta kuni kaks kuud.

Millest peab projekt ja taotlus täpselt koosnema leiate Keskkonnaministri määrusest "Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded".

 • Esita välsiõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt riiklikule Keskkonnaametile.

  Tulemus

  Riiklik Keskkonnaamet edastab projekti ja taotluse seisukoha saamiseks Tallinna Keskkonna- ja kommunaalametile. Peale Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti seisukoha laekumist esitab riiklik Keskkonnaamet oma seisukoha loa väljastamise kohta taotlejale kirjalikult.

 • Saada välsiõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt riiklikule Keskkonnaametile.

  Tulemus

  Riiklik Keskkonnaamet edastab projekti ja taotluse seisukoha saamiseks Tallinna Keskkonnaametile. Peale Tallinna Keskkonnaameti seisukoha laekumist esitab riiklik Keskkonnaamet oma seisukoha loa väljastamise kohta taotlejale kirjalikult.

 • Osutajad   Osutamiskohad