Vallasmälestise konserveerimise, restaureerimise, remondi ja uurimise luba

Loa väljastamine vallasmälestise konserveerimiseks restaureerimiseks, remondiks ja uurimiseks

 • Millest alustada

  Tutvu vormiga

  Vallasmälestise konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttöödeks

  Pöördu lisainfo saamiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialisti Eero Kangor´i poole.

  Eero Kangor´i eemalviibimise ajal kuni 31.11.2018 asendab teda Maarja Ruut.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Loa taotlust võib esitada ka digitaalselt allkirjastatult meiliaadressile eero.kangor@tallinnlv.ee.

  Tulemus

  Loa andmine või sellest keeldumine otsustatakse kahe nädala jooksul.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad