Vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või ilme muutmiseks

Luba vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või ilme muutmiseks

 • Millest alustada

  Täida vorm, mille leiad siit: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load (Tööde tegemise loa taotluse vorm)

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Eero Kangor

  • Telefon:

   6457189

  • E-post:

   eero.kangor@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Lubade menetlus vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või ilme muutmiseks

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

Õigusaktid