Vältimatu sotsiaalabi (riided, toiduabi)

Elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikute abistamine, riideabi ja toiduabi.

  • Isikutuvastus

    Kaasa võta isikut tõendav dokument.

    Tulemus

    Tagatud vältimatu sotsiaalabi.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  • Osutajad   Osutamiskohad