Vanalinna parkimisteavitused

Parkimist vanalinnas reguleerib Tallinna Linnavalitsuse määrus , kus on kirjas suvised ja talvised parkimise võimalused. Kuid tulenevalt ilmastikuoludest või erakorralisest vajadusest võib linn kehtestada erinevaid muudatusi, mille kohta on võimalik tellida SMS teavitusi.

 • Millest alustada

  SMS teavituse saamiseks saada palun oma andmed: telefoni number, aadress, ees- ja perekonnanimi aadressile eteenindus@tallinnlv.ee

  Isikutuvastus

  Vajalik

  Kuhu avaldus esitada

  eteenindus@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Liikluskorralduse muudatustest teavituste saamine

  Tallinna Transpordiamet

 • Osutajad   Osutamiskohad