Vanema ja lapse turvakodu

Vanema ja lapse turvakodu on vanematele, eelkõige emadele koos lastega, kes on kogenud füüsilist, vaimset või seksuaalset vägivalda või vajavad muu erakorralise asjaolu tõttu ajutist eluaset ja abi igapäevaelu korraldamisega.

Teenus sisaldab:

 • ajutist eluaset
 • sotsiaalnõustamist
 • tuge igapäevaelu kohustustega toimetulemisel
 • toimetulekuoskuste arendamist, abi töökoha leidmisel
 • juhendamist laste toetamiseks õppetöös ja vaba aja sisustamisel

Sotsiaaltöötaja Helgi Lepa tutvustab Tallinna Lastekodu ema ja lapse turvakodu:

 • Millest alustada

  Teenusele saamiseks ei ole vaja suunamiskirja, turvakodusse võib pöörduda otse, kuid võimalusel võtta eelnevalt telefoni teel ühendust, et täpsustada vabade kohtade olemasolu ja leppida kokku tuleku aeg.

  Ema ja lapse turvakodu

  5348 1523 (E-R 8.00-16.00)
  5347 9001 (24h)

  Tallinna laste turvakeskus

  657 2479

  501 5063

  Tulemus

  Ema ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. Ema võib viibida teenusel kuni muule eluaset andvale teenusele asumiseni või iseseisva toimetulekuvõime taastumise või tekkimiseni. Teenus on ööpäevaringne.

 • Tallinna Laste Turvakeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Tallinna Laste Turvakeskuse lastega emade ja naiste turvakoduteenuse omaosalustasu päev 1.40 €