Veebikaardi planeerimisfunktsioon (reisiplaneerija)

Tallinna ja Harju Maakonna piires optimaalse reisimarsruudi ja reisile kuluva aja planeerimine kaardil (jaotuses teekonna planeerija), sõiduplaaniinfona ja jalgsikäigu maana

  • Osutajad   Osutamiskohad