Veevarustuse- ja kanalisatsiooni hinnakiri

Teavitamine veevarustuse ja kanalisatsiooni hindadest. Tallinna linnas pakuvad teenust järgmised vee-ettevõtted: Tallinna Vesi, AS Esmar Ehitus, Tehnovõrkude Ehituse OÜ.
Vaata AS Tallinna Vesi hinnakirja
Vaata Tehnovõrkude Ehitus OÜ hinnakirja
Vaata Esmar Vesi OÜ ja OÜ Mähe Vesi hinnakirja

 • Esmar Vesi OÜ

  Kontaktandmed

  Tallinna Vesi

  Kontaktandmed

  Tehnovõrkude Ehituse OÜ

  Kontaktandmed

 • Osutajad   Osutamiskohad