Viipekeele kursused

Viipekeele kursuste korraldamine kuulmispuuetega laste vanematele ja kuulmispuudega lastega tegelevatele töötajatele.

  • Millest alustada

    Pöörduge teenuse osutaja poole

    Tallinna Heleni Kool

    Tulemus

    Saate informatsiooni kursuste toimumise ja seal osalemise võimaluste kohta

  • Osutajad   Osutamiskohad