Viivistasu otsuste vaided

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse.

Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.

Viivistasu määr on 31 eurot ööpäevas. Juhul kui parkimistasu on tasutud väiksema määra järgi, on viivistasu määr 15 eurot ööpäevas.

Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta 30 päeva jooksul viivistasu otsusest teada saamisest esitada vaide Tallinna Transpordiametile.

 • Sisenege koduleheküljele aadressil http://www.parkimine.ee/

  Isikutuvastus

  Tuvastage oma isik läbi erinevate võimaluste: ID-kaart, Mobiil-ID või internetipangad Swedbank, SEB, Krediidipank. Valige menüüribast "Trahvide ajalugu" Tutvuge digitaalselt allkirjastatud viivistasu otsuse ja mootorsõidukist või haagisest tehtud fotodega Juhul kui leiate, et viivistasu otsusega on rikutud Teie õigusi, siis vajutage nuppu "Esita vaie". Täitke vaide esitamise vormi kõik vajalikud väljad ning saatke see Tallinna Transpordiametile vajutades nuppule "Esita vaie" Esitatud vaie vaadatakse ametniku poolt läbi; Ametnik saadab teatise vaideotsusest digitaalselt allkirajsatuna e-mailiga või paberkanjal lihtposti teel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Register teavitab andmete korrektsest täitmisest.

 • Esita vabas vormis avaldus

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Tulemus

  Avaldus võetakse menetlusse ning teavitatakse Teid vastusest esimesel võimalusel

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4989

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel . Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale

  Tulemus

  Avaldus võetakse menetlusse ning teavitatakse Teid vastusest esimesel võimalusel

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4989

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Esita vabas vormis avaldus

  Isikutuvastus

  Lisa taotlusele isikut tõendava dokumendi koopia või muud vajaminevad lisad

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil Tallinna Transpordiamet Vabaduse väljak 10A 10146 Tallinn

  Tulemus

  Avaldus võetakse menetlusse ning teavitatakse Teid vastusest esimesel võimalusel

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4989

 • Osutajad   Osutamiskohad