Euroopa Liidu kodanikule tähtajalise elamisõiguse andmine

Hinne: 2 / 5

Soovitame vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.

Isikukoodi ja 5-aastase tähtajalise elamisõiguse andmine kauemaks kui 3 kuud Eestisse elama asuvale Euroopa Liidu kodanikule kui ta registreerib oma elukoha aadressi rahvastikuregistris

 • Millest alustada

  1. Tutvuge vormidega elukohateade (pdf ) ja taotlus isikukoodi saamiseks (pdf) vormiga ning elukohateate tätmise juhendiga.
  2. Tulege kohale Teile lähimal või sobival teenuse osutaja aadressil.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa kehtiv reisidokument (pass, ID-kaart). Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eeskostetavaid, siis ka nende esindusõigust tõendav dokument (n Eestis legaalne sünnitunnistus).

  Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 ( Määrus 2016/1191 ) jõustumisega ei vaja alates 16. veebruarist 2019 enam mitmed avalikud dokumendid teistesse Euroopa Liidu riikidesse esitamisel apostilli.

  Teise Euroopa Liidu riiki esitamisel ei ole enam tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad näiteks järgnevaid asjaolusid: sünd; surm; nimi; abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis; abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine; vanemlus; lapsendamine; alaline asukoht ja/või elukoht.

  Eesti ametiasutused võtavad määruses nimetatud dokumente vastu eesti, vene ja inglise keeles, seega nendes keeltes koostatud dokumentide puhul ei nõuta nende tõlkimist. Kui dokument on koostatud mõnes muus keeles, tuleb dokument tõlkida(, kui sellele ei ole lisatud mitmekeelset standardvormi.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega meie ametnikule.

  Tulemus

  Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse 5. aastaks. Peale elukoha registreerimist peate 1 kuu jooksul pöörduma Kodakondsus-ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument- isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saamiseks järgige meie antud juhiseid.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad