Veekogude kaitse

Veehaarete kaitse, kasutamise korraldamise ja rajamistaotluste menetlemine, linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamine.

  • Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad