Toetuste taotlemise kord muutus

2016. aastast muutus Tallinna linnaeelarvest makstavate toetuste taotlemise kord.

Tallinn käivitas alates 2016. aastast uue iseteeninduskeskkonna, mis lõi kodanikele linnaeelarvest makstavate universaaltoetuse taotlemiseks paremad võimalused. Uue iseteeninduskeskkonna vahendusel saab esitada avalduse lapse sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, puudega lapse toetuse ning pensionlisa toetuse taotlemiseks.

Alates 2016. aastast avanes kodanikele uus Universaaltoetuste andmekogu iseteeninduskeskkond, mille kaudu on võimalik kõik eelpool nimetatud toetusi taotleda ilma linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda või Tallinna Perekonnaseisuametisse pöördumata.

 

Viimati muudetud: 19.09.2016