Toimingupiirangud Tallinna Kultuuriametis

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.


Teated:

Tallinna Kultuuriamet (TKA) sõlmis 06.03.2020  lepingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudusega küüditatute mälestuseks kontserdi korraldamiseks, tasudes ruumide kasutamise eest 250 eurot. Lepingu allkirjastas TKA poolt Aini Härm, kes on ka EELK Jaani Koguduse nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel,  kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tallinna Kultuuriamet (TKA) sõlmis 14.02.2020 mittetulundustegevuse toetuse lepingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudusega, millega eraldati viimasele 3000 eurot toetust. Lepingu allkirjastas TKA poolt Aini Härm, kes on ka EELK Jaani Koguduse nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel,  kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tallinna Kultuuriamet (TKA) sõlmis 24.07.2017 mittetulundustegevuse toetuse lepingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudusega, millega eraldati viimasele 4000 eurot toetust. Lepingu allkirjastas TKA poolt Aini Härm, kes on ka EELK Jaani Koguduse nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel,  kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tallinna Kultuuriamet (TKA) sõlmis 15.03.2017 sihtotstarbelise toetuse lepingu Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis Sihtasutusega Tallinna Kunstihoone Fond, millega eraldati viimasele toetust organisatsiooni tegevuskulude katmiseks ja kultuuriprojektide elluviimiseks 2017. aastal 28 000 eurot. Lepingu allkirjastas TKA poolt Aini Härm, kes on ka SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel,  kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tallinna Kultuuriamet (TKA) sõlmis 09.12.2016 sihtotstarbelise toetuse lepingu (TKA-25/133) Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudusega, millega eraldati viimasele 4500 eurot toetust. Lepingu allkirjastas TKA poolt Aini Härm, kes on ka EELK Tallinna Jaani Koguduse nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel,  kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tallinna Kultuuriamet (TKA) sõlmis 01.04.2016 sihtotstarbelise toetuse lepingu (nr TKA-25/30) Sihtasutusega Tallinna Kunstihoone Fond, millega eraldati viimasele toetust organisatsiooni tegevuskulude katmiseks ja kultuuriprojektide elluviimiseks 2016. aastal 28 000 eurot. Lepingu allkirjastas TKA poolt Aini Härm, kes on ka SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu liige.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (TKVA) sõlmis 18.01.2016 mittetulundustegevuse toetuse lepingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudusega, millega eraldati viimasele 2000 eurot toetust. Lepingu allkirjastas TKVA poolt Aini Härm, kes on ka EELK Jaani Koguduse nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel,  kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (TKVA) sõlmis 11.06.2015 mittetulundustegevuse toetuse lepingu Sihtasutusega Tallinna Kunstihoone Fond, millega eraldati viimasele toetust rahvusvaheline keraamikanäituse "Tule lummuses" korralduskuludeks 2500 eurot. Lepingu allkirjastas TKVA poolt Aini Härm, kes on ka SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu liige.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (TKVA) sõlmis 28.01.2015 mittetulundustegevuse toetuse lepingu Sihtasutusega Tallinna Kunstihoone Fond, millega eraldati viimasele tegevustoetust 28 000 eurot. Lepingu allkirjastas TKVA poolt Aini Härm, kes on ka SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (TKVA) sõlmis 11.04.2014 mittetulundustegevuse toetuse lepingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jaani Kogudusega, millega eraldati viimasele 2000 eurot toetust. Lepingu allkirjastas TKVA poolt Aini Härm, kes on ka EELK Jaani Koguduse nõukogu liige. Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel.

 

Viimati muudetud: 10.03.2020