Ühissõidukite sõitjate loendussüsteemi andmete administreerimine

 

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

11.12.2009

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke objektiks on 35-s Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvas ühissõidukis paigaldatud ühissõidukite sõitjate loendussüsteemi andmete administreerimine ja andmete sisselugemine andmebaasi perioodil 01.01.2010 kuni 31.12.2010.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

11.12.2009

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

14.12.2009

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Peaspetsialist Imre Saar tel. 640 4660, e-post: imre.saar@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 11.12.2009