Ühissõidukite sõitjate loendussüsteemi andmete administreerimine

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

12.12.2011

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke objektiks on 35-s Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvas ühissõidukis paigaldatud ühissõidukite sõitjate loendussüsteemi andmete administreerimine perioodil 01.01.2012 kuni 31.12.2012.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

12.12.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

16.12.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Raul Rannaveer, TTA sõitjateveo osakonna peaspetsialist tel. 640 4998, e-post: raul.rannaveer@tallinnlv.ee ;  Cc Udo Ots, TTA sõitjateveo osakonna juhataja, tel. 640 4624, e-post: udo.ots@tallinnlv.ee .

Viimati muudetud: 12.12.2011