Ühissõidukite sõitjate loendussüsteemi riist- ja tarkvara hooldus

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke objektiks on 35-s Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvas ühissõidukis paigaldatud ühissõidukite sõitjate loendussüsteemi riist- ja tarkvara hooldus perioodil 01.01.2011 kuni 31.12.2011.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

16.12.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

20.12.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Raul Rannaveer, TTA sõitjateveo osakonna peaspetsialist tel. 640 4998, e-post: raul.rannaveer@tallinnlv.ee ;  Cc Udo Ots, TTA sõitjateveo osakonna juhataja, tel. 640 4624, e-post: udo.ots@tallinnlv.ee .

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 15.12.2010