Ühistranspordi ootekodade korrashoiu, ehitus- ja remonttööde teostamine

 

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

25.11.2009

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke objektiks on Tallinna Transpordiameti halduses olevad 165  ühistranspordipeatustes paiknevate ootepaviljonide ehitustöövõtt, mis sisaldab erinevatest materjalidest erineva konstruktsiooniga ja erinevate mõõtudega ootepaviljonide korrashoiu, ehitus-ja remonditööde teostamist 01.01.2010. kuni 31.12.2010

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

25.11.2009

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

30.11.2009

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Peaspetsialist Madis Mikson tel. 640 4536, e-post: madis.mikson@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 25.11.2009