Ühistranspordi ootekodade korrashoiu, ehitus- ja remonttööde teostamine 2011 - 2012

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

11.10.2010

Riigihanke nimetus

Ühistranspordi ootekodade korrashoiu, ehitus-ja remonttööde teostamine

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke objektiks on Tallinna Transpordiameti halduses olevad 166  ühistranspordipeatustes paiknevate ootepaviljonide ehitustöövõtt, mis sisaldab erinevatest materjalidest erineva konstruktsiooniga ja erinevate mõõtudega ootepaviljonide korrashoiu, ehitus-ja remonditööde teostamist 01.01.2011 kuni 31.12.2012

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid 

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

11.10.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

18.10.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Peaspetsialist Madis Mikson tel. 640 4536, e-post: madis.mikson@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 11.10.2010