Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine

Andmed mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutse avaldamise kuupäev

28.08.2007

Hankekuulutuse nimetus

“Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine”

Hanke lühiiseloomustus

 

Riigihanke esemeks on 780-sse ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus-, vahetus- ja taastustööde tellimine. Hankelepingu kestvus 10. september 2007.a kuni 31. detsember 2008.a.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Eduka pakkumuse valiku aluseks on tööde maksumuste madalaimad hinnad.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

30. 08.2007

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

hiljemalt 3. september 2007.a, kella 10.00-ks

Hankija poolt antav lisaaeg osalemistaotluste esitamiseks

 

 

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

 

Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Pakkuja poolt koostatud ja esitatud kinnitused, tõendused ja muud dokumendid peavad olema varustatud Pakkuja rekvisiitidega ja allkirjastatud

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Tallinn, Vabaduse väljak 10, 6 korrus, tuba 602, Toivo Hallikmäe, tel 640 4620

Viimati muudetud: 08.03.2011